ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
Advanced Guestbook
Version : 2.4.4
Votes: 72

Screenshot

Advanced Guestbook is a PHP-based guestbook script. It includes many useful features such as preview, templates, e-mail notification, picture upload, page spanning , html tags handling, smilies, advanced guestbook codes and language support. The admin script lets you modify, view, and delete messages.

  Space Required : 1.12 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 5

Features
  • multiple polls
  • templates
  • unlimited options
  • multi-language support
  • IP-Logging
  • IP-Locking
  • cookie support
  • comment feature
  • vote expire feature
  • random poll