ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
XMB
Version : 1.9.12.03
Votes: 64

Screenshot

XMB is a lightweight PHP forum software with all the features you need to support a growing community. With outstanding community support and contribution, you will find XMB to be easy to setup, customize, and enhance.

  Space Required : 3.23 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 3

  Release Date : 16-04-2021

Features

Though XMB is lightweight out of the box, it offers the key features you need to get your message board up and running

  • Forum Organization with Categories, Forums & Sub-Forums
  • Easy to use Member Management
  • Anti-spam image verification for registration and anonymous posting
  • U2U Private Messaging
  • Inline Mass Moderation
  • Easy-to-use Theming Interface
  • Board Rules & FAQ System

These are just some of the many features included in XMB.