ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่
TYPO3 45
Version : 4.5.40
Votes: 75

Screenshot

TYPO3 is a free Open Source content management system for enterprise purposes on the web and in intranets. It offers full flexibility and extendability while featuring an accomplished set of ready-made interfaces, functions and modules.

  Space Required : 45.05 MB

  Get Support : Visit Support Site

  Reviews : 1

  Release Date : 19-02-2015

Features
  • Site administration (create, move to, delete)
  • Content management (text, images, links, downloads, forms)
  • Text formatting with Rich Text Editor (italic,etc.)
  • File management
  • History and versioning
  • Dynamic generation of menu items in the navigation
  • Autom. compression and downsizing/enlargement of images
  • Autom. generated sitemap
  • Time control of content points or the whole website (start-/finish date)
  • Wide permission system