ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่BlackNova Traders is a web-based, multi-player space exploration game inspired by the popular BBS game of TradeWars. It is coded using PHP, SQL, and Javascript.

Version : 0.663    Release Date: 05-08-2012
Ratings : (4.140 out of 5) from 136 Votes
Total Views : 75595     Total Reviews : 0
  See the Demo

  Support

 Size  9.59 MBShadows Rising is a browser based RPG written in PHP, Javascript, and XHTML. MySQL/PostgreSQL supported. The core engine will allow users create unique RPGs by adding new items, classes, terrain maps to Game Modules.

Version : 0.0.5b   
Ratings : (3.198 out of 5) from 126 Votes
Total Views : 71477     Total Reviews : 1
  See the Demo

  Support

 Size  2.02 MBMultiplayer Checkers lets your visitors challenge each other, play checkers and chat with this AJAX-enabled script.

Version : 1.0.0   
Ratings : (3.709 out of 5) from 79 Votes
Total Views : 73322     Total Reviews : 4
  See the Demo

  Support

 Size  0.14 MBWord Search Puzzle game features a completely customizable template, easy integration into a current application, custom dictionaries, an easy to edit file with custom settings, puzzle length and width customization, automatic complexity settings, easy coloring and word selecting with a checker, and more.

Version : 1.0   
Ratings : (3.511 out of 5) from 47 Votes
Total Views : 80591     Total Reviews : 1
  See the Demo

  Support

 Size  3.46 MBNuked Klan is an open source CMS. It allows to administer a website in a simple and interactive way. Nuked-Klan specializes in network games and clan management with its Gamer version.

Version : 1.7.15    Release Date: 27-01-2016
Ratings : (5.000 out of 5) from 7 Votes
Total Views : 23573     Total Reviews : 1
  See the Demo

  Support

 Size  19.76 MB