ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่Lazarus is a free guestbook script written in PHP that uses your MySQL database for storage and is based upon the excellent Advanced Guestbook script from Proxy2. Lazarus has more features and several layers of anti spam protection to make one of the most feature rich and spam resistant guestbook scripts available for free.

Version : 1.24    Release Date: 21-04-2015
Ratings : (4.681 out of 5) from 47 Votes
Total Views : 118588     Total Reviews : 4
  See the Demo

  Support

 Size  1.01 MBVX Guestbook - Allows you to add free guestbook to your site. Easy to install and use. Editable with template.

Version : 1.07   
Ratings : (4.130 out of 5) from 23 Votes
Total Views : 5955109     Total Reviews : 4
  See the Demo

  Support

 Size  0.35 MBRicarGBooK is a guestbook system written in PHP and based on flat files. You can delete or modify any comment with an admin control panel. It's easy, simple and completely free!

Version : 1.2.2    Release Date: 19-04-2017
Ratings : (3.591 out of 5) from 22 Votes
Total Views : 90686     Total Reviews : 0
  See the Demo

  Support

 Size  0.18 MBPHP Address Book is a Simple, web-based address & phone book based on PHP and MySQL.

Version : 9.0.0.1    Release Date: 14-10-2017
Ratings : (4.000 out of 5) from 5 Votes
Total Views : 182832     Total Reviews : 0
  See the Demo

  Support

 Size  3.72 MB