ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่VX Guestbook - Allows you to add free guestbook to your site. Easy to install and use. Editable with template.

Version : 1.07   
Ratings : (4.167 out of 5) from 24 Votes
Total Views : 6336345     Total Reviews : 4
  See the Demo

  Support

 Size  0.35 MBRicarGBooK is a guestbook system written in PHP and based on flat files. You can delete or modify any comment with an admin control panel. It's easy, simple and completely free!

Version : 1.2.2    Release Date: 19-04-2017
Ratings : (3.478 out of 5) from 23 Votes
Total Views : 206455     Total Reviews : 0
  See the Demo

  Support

 Size  0.18 MBPHP Address Book is a Simple, web-based address & phone book based on PHP and MySQL.

Version : 9.0.0.1    Release Date: 14-10-2017
Ratings : (4.000 out of 5) from 5 Votes
Total Views : 516453     Total Reviews : 0
  See the Demo

  Support

 Size  3.72 MB