ติดตั้ง Script ฟรี!

สำหรับลูกค้า Linux Hosting เรามีระบบ Softaculous Auto Installer ซึ่งจะตัวช่วยในการติดตั้ง Script CMS โดยมีมากกว่า 400 Scripts เช่น Wordpress , Joomla , SMF , Moodle เป็นต้น ดูแพคเกจ Linux Hosting ที่นี่Podcast Generator is a free web based podcast publishing script written in PHP: upload media files (audio-video) via a web form along with episode information and automatically create podcast w3c-compliant feed including iTunes specific tags. It also features a comprehensive web administration.

Version : 3.2.9    Release Date: 03-11-2022
Ratings : (4.512 out of 5) from 131 Votes
Total Views : 113528     Total Reviews : 1
  See the Demo

  Support

 Size  9.53 MBImpleo is a simple PHP-script for managing your record collection. It's possible to add, edit and delete records. Each record contains the name of the artist, title of the record and year of release. In addition to this, it's possible to add any kind of detail of your own choise.

Version : 2.0   
Ratings : (3.326 out of 5) from 43 Votes
Total Views : 105664     Total Reviews : 0
  See the Demo

  Support

 Size  0.05 MBAmpache is a web based audio/video streaming application and file manager allowing you to access your music & videos from anywhere, using almost any internet enabled device. Ampache's usefulness is heavily dependent on being able to extract correct metadata from embedded tags in your files and/or the filename. Ampache is not a media organiser; it is meant to be a tool which presents an already organised collection in a useful way. It assumes that you know best how to manage your files and are capable of choosing a suitable method for doing so.

Version : 5.5.6    Release Date: 15-12-2022
Ratings : (3.405 out of 5) from 42 Votes
Total Views : 72211     Total Reviews : 0
  See the Demo

  Support

 Size  121.95 MB